Top

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ

ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ

ਲੜੀ ਨੋ. ਦਫਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨੰਬਰ
1

  ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ

0001635-2249250
2

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬਾਂਸਲ ਗਲੀ ਭੱਟਾ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ 

0001635-2201740
3

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ  ਡੋਡ

0001635-2466210
4

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ  ਸਾਦਿਕ

0001639-2210300
5

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ  ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ

0001639-2273100
6

ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੋਡ ਕੋਟਕਪੂਰਾ (ਰ)

98881-13918000
7

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ  ਬਾਜਾਖਾਨਾ 

0001635-2464340
8

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ, ਪਿੰਡ ਸਾਦਿਕ

--01639-221030-
9

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ  ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ

0001639-2210260
10

ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ  ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੋਡ ਕੋਟਕਪੂਰਾ

0088727-888750
11

ਏ.ਟੀ.ਐਮ  ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ  ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੋਡ ਕੋਟਕਪੂਰਾ 

98889-08149000
12

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ  ਬਾਜਾਖਾਨਾ

0001635-2461400
13

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ  ਬਰਗਾੜੀ

0001635-2440400
14

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸਾਦਿਕ 

0001639-2210340
15

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ  ਸਾਦਿਕ

0001639-2210630
16

ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ  ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੇੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਪਲੇਸ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ

0001635-2202960
17

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ  ਬਾਜਾਖਾਨਾ 

0001635-2464340
18

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਪਿੰਡ ਸਾਦਿਕ

--01639-221034-
19

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ  ਡੋਡ    

0001639-2284470
20

ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ  ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ

0001635-2212950
21

ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ  ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੇੜੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਕੋਲਾਜ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ

0001635-2705050
22

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ  ਰੋਮਾਣਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ

0001635-2542810
23

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ

0001639-2210300
24

ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ  ਸਾਦਿਕ

0001639-2210620
25

ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ  ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੋਡ ਕੋਟਕਪੂਰਾ 

0001635-5027610
26

ਏ.ਟੀ.ਐਮ  ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ  ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਨੇੜੇ ਮੁਕਤਸਰ ਰੋਡ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ  

0001635-2220140
27

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ  ਬਾਜਾਖਾਨਾ

0001635-2464230
28

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ  ਬਰਗਾੜੀ 

0001635-2440820
29

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ  ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ

0001639-2210390
30

ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ  ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੋਡ ਕੋਟਕਪੂਰਾ  

0088727-888750
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ 14-03-2022 1:20 PM

Please select all that apply:

A link, button or video is not working
It has a spelling mistake
Information is missing
Information is outdated or wrong
I can't find what I'm looking for
Other issue not in this list